Sheep Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

hồ bơi ban đầu, trong đó bạn phải hướng dẫn con chó con cừu bằng cách sử dụng chuột để dẫn các con ong để số lỗ. Hãy cẩn thận không để cho bất kỳ cừu trong một sai lầm hoặc các trò chơi là hơn nơi.