sheep nero

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáo dục chó chăn cừu của bạn để lại bạn một mình với các con chiên và giữ chúng trong chuồng trước khi trời tối. Ngày càng có nhiều trách nhiệm vì mỗi màn hình sẽ phải nhận nhiều cừu và cùng một lúc.