Sheep Game

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Đặt tất cả các con chiên trong bút, bạn làm điều đó với con chuột nhưng chăm sóc không espantes và rời khỏi nông trại.