Sheep Campaign

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp con cừu để thoát khỏi những con sói và nhận được để nhảy lần họ từ nền tảng đến nền tảng. Thu thập các loại trái cây, các cơn bão để tiêu diệt tất cả mọi thứ và đồng hồ dừng lại thời gian.