Sharp Trigger 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người lính duy nhất ở giữa một cuộc phục kích, chỉ với những kẻ khủng bố đã hoàn thành với các bạn cùng lớp của bạn. Sử dụng zoom để tinh chỉnh các mục tiêu.