Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy kẻ sát nhân giết chết cá mập và thợ lặn, bạn cần họ để tồn tại. Nhưng hãy cẩn thận vì nó sẽ làm cho mọi việc dao carry khó khăn.