SharkGame

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy kẻ sát nhân giết chết cá mập và thợ lặn, bạn cần họ để tồn tại. Nhưng hãy cẩn thận vì nó sẽ làm cho mọi việc dao carry khó khăn.