Shark Alley

Đang tải trò chơi...
Thập từ các thuyền đến bãi biển mà không bị rơi và chăm sóc khi con cá mập có màu đỏ bởi vì bạn không thể nâng cao họ và tấn công bạn.