Shady Tactics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu để chơi trong màn hình đầu tiên sẽ giải thích các kỹ năng của nhân vật và nhiệm vụ của bạn phải đáp ứng.