Shadowscape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng bóng lừa và nhảy từ nền tảng đến nền tảng cho đến khi bạn đạt được lối ra mà không rơi vào khoảng không.