Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát khỏi một vô hình lái xe bạn để bảo vệ nhà tù không bắt. Tìm kiếm các phím để kích thích các cánh cửa đóng lại.