Shadow Kar

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận điểm bằng cách giữ cho không khí càng lâu càng tốt trên bom hoặc máy bay trực thăng qua hoops nhiều bạn sẽ làm tăng điểm số của bạn. Gửi kết quả của bạn và cạnh tranh với người dân trên khắp thế giới.