Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục thế giới với cơ sở hạ tầng xây dựng quân đội của bạn đối với vàng và dầu, doanh trại, kho vũ khí để đối mặt với những đội quân đối phương.