Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhận thỏ để tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm. Salta để tránh đứng và lên những đám mây để đạt nước cao hơn.