Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận thỏ để tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm. Salta để tránh đứng và lên những đám mây để đạt nước cao hơn.