Sewer World

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Nhận thỏ để tồn tại trong một thế giới đầy nguy hiểm. Salta để tránh đứng và lên những đám mây để đạt nước cao hơn.