Sewer Surf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã sẵn sàng để có được bàn tay của bạn bẩn?. Hãy tưởng tượng bạn là một con chuột nghiệp dư lướt lỗ huyệt. Bạn cần phải tập luyện lướt trên nước ngầm nâu và dodging các nhiều đối tượng đáng kính nhỏ mà qua con đường của bạn.