Seven Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tìm các đối tượng của danh sách mua sắm, làm cho nó nhanh để có được nhiều điểm hơn trong các siêu thị.