7.1
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy tìm các đối tượng của danh sách mua sắm, làm cho nó nhanh để có được nhiều điểm hơn trong các siêu thị.