serpent pass

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp bạn bè của bạn để lại núi. Xây dựng hoặc sửa chữa các khối bằng cách nhấn số bạn muốn, cho rằng thanh nên có màu cam, cũng có thể tiêu diệt chúng bằng cách sử dụng con trỏ 'xuống'.