Serious Santa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một số yêu tinh ác đã bắt cóc người giúp ông già Noel, để làm hỏng Giáng sinh. Nhưng ông già Noel là nó sẽ rất khó khăn, sử dụng các phím WAD để di chuyển, bắn bằng chuột và thay đổi vũ khí với các con số.