Seppukuties

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nạn phá rừng đã gây ra các động vật đi tìm một nơi mới để sinh sống. Hoàn thành các màn hình bằng cách sử dụng các kỹ năng của động vật nhỏ để có được chìa khóa để mở cửa.