Sentry Fortress

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có bốn loại khác nhau của kẻ thù mà bạn phải vượt qua để xây dựng các đối tượng khác nhau mà bạn có trên bên phải của bạn, nhấp vào biểu tượng V để bắt đầu xây dựng. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi các cuộc tấn công.