Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Maquilla một cách rất thực tế để Selena Gomez. Bạn có thể áp dụng trong bóng tối như bạn muốn, mascara, má hồng và son môi màu bạn thích.