Selena True Make Up

Đang tải trò chơi...
Maquilla một cách rất thực tế để Selena Gomez. Bạn có thể áp dụng trong bóng tối như bạn muốn, mascara, má hồng và son môi màu bạn thích.