Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Có được như nhiều lĩnh vực như bạn có thể trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sử dụng các phím mũi tên để chạy và nhảy những trở ngại mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi và bạn sẽ cản trở sứ mệnh của bạn.