Seeker Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có được như nhiều lĩnh vực như bạn có thể trước khi thời gian chạy ra ngoài. Sử dụng các phím mũi tên để chạy và nhảy những trở ngại mà bạn sẽ tìm thấy trên đường đi và bạn sẽ cản trở sứ mệnh của bạn.