Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thí điểm một máy bay trực thăng và ruồi trên một vụ nổ súng thành phố chống lại máy bay trực thăng khác. Nó không phải là xấu, nó là sự sống còn tinh khiết. Nếu bạn không đi để tiêu diệt chúng trước khi họ sẽ làm như họ có thể. Tất cả trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều. pacogames