Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một máy bay trực thăng và ruồi trên một vụ nổ súng thành phố chống lại máy bay trực thăng khác. Nó không phải là xấu, nó là sự sống còn tinh khiết. Nếu bạn không đi để tiêu diệt chúng trước khi họ sẽ làm như họ có thể. Tất cả trong thời gian nhờ thực để lựa chọn nhiều. pacogames