security

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có nhớ những trò chơi Cửa hàng Lifter? Vâng đây là một phiên bản mới, trong đó bạn phải né tránh các camera an ninh để có được đến cửa.