Secure the Deck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bay trực thăng điều khiển để mang xuống quân đội trong khu vực thắp sáng. Trên mỗi màn hình bạn có một số lượng tối thiểu của người đàn ông để chuyển sang cấp độ tiếp theo.