Secure the Deck 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trèo lên xuống máy bay trực thăng thừng tất cả các binh sĩ cẩn thận để đến nơi an toàn để các nền tảng tàu.