Secret Kisses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay là ngày đầu tiên với con bạn và bạn đã thực sự muốn hôn bạn, nhưng đừng để bất cứ ai nhìn thấy bạn. Giữ lại để hôn và nút phát hành khi có ai đó đến, thanh đầy đủ và bạn sẽ vượt qua giai đoạn khác.