SEAHAWK

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để hoàn thành các cấp độ khác nhau bạn phải cứu tất cả những người đàn ông trong nước và phá hủy tất cả các kẻ thù tấn công tàu của bạn.