Seafood Kitchen Grand Prix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rachel là một đầu bếp tuyệt vời và cuộc thi này nên chuẩn bị ba công thức nấu ăn cho cá, giúp họ học trong nhà bếp của họ trước khi hiển thị. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể mua thêm các thành phần và quần áo là đẹp.