sea jewels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cùng ba hoặc số liệu bằng nhiều cách click chuột mà bạn muốn di chuyển và chọn nơi. Bạn chỉ có thể di chuyển một chiều ngang, dọc, lên hoặc xuống hộp.