sea explorer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích trò chơi tàu hạ cánh trên nền tảng, bạn sẽ yêu thích này. Thực hiện theo các tay mà nói với bạn đi đâu, đừng quên để tiếp nhiên liệu và ghi nhớ với đất nhẹ nhàng.