Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Angelillo Đây là mâu thuẫn tinh khiết. Trên một mặt thống trị quyền hạn to lớn của lửa. Và thứ hai mà họ gọi là Thiên thần của biển. Hội đồng và cuộc nổi dậy có người ho.