Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Angelillo Đây là mâu thuẫn tinh khiết. Trên một mặt thống trị quyền hạn to lớn của lửa. Và thứ hai mà họ gọi là Thiên thần của biển. Hội đồng và cuộc nổi dậy có người ho.