Screw The Nut 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

phần thứ hai của trò chơi này với màn hình mới nhưng với cùng một mục tiêu, hạt đạt đến máy giặt. Loại bỏ các nền tảng theo thứ tự đúng để có được nó.