Scramball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát bóng với các phím mũi tên để có được để thoát khỏi mất thời gian ngắn nhất có thể. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi, bạn sẽ tìm thấy các yếu tố mới mà sẽ làm cho nó khó khăn hơn để hoàn thành tất cả 20 cấp độ.