Scooby Parking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe vào ban đêm Scooby van để có được ngôi nhà bị ma ám, làm cho nó nhanh để đến đúng giờ nhưng cẩn thận vì có rất nhiều đường cong.