Scientology Land

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cuộc phiêu lưu trò chơi mà trong đó bạn phải thoát khỏi Church of Scientology và gương mặt cuối cùng với một trong những nhà lãnh đạo của mình, Jonh Travolta. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua các tế bào, tấn công với các phím và sử dụng các đối tượng trong kho của bạn bằng cách nhấn