School Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chinh phục như nhiều hộp như bạn có thể. Chọn số lượng người chơi muốn di chuyển và nhấp vào hộp để xâm nhập. nhóm đối thủ muốn ăn mặt đất, đối mặt với họ luôn mà bạn có thể có nhiều hơn những gì họ làm.