School Snap!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người gác cổng của trường và phải cung cấp cho các vật liệu mà họ yêu cầu học sinh. Tập thể dục của bạn ghi nhớ nhiều hay ít mà mỗi đối tượng là và do đó, không mất nhiều thời gian để bắt bộ nhớ, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phím cách để mở CAJO