School Invaders

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trường học và các sinh viên phải hoàn thành chúng. Sử dụng chuột để di chuyển với 'không gian' shoot và chọn học sinh khác kéo chuột trên một trong những bạn muốn.