Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để thực hiện ba kiểu tóc khác nhau để trở lại trường học. Chọn một trong những bạn thích và bắt đầu rửa, chải, uốn tóc hoặc nhận như bạn đi chỉ.