School Bus License

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phê duyệt cấp giấy phép lái xe mang theo xe buýt trường học. Aparacando vượt qua các bài kiểm tra mà bạn chỉ ra, mà không bị rơi và không vượt quá thời gian tối đa.