School Attraction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một người bạn cùng lớp là trong tình yêu với bạn và đã viết cho bạn một lá thư tình. Có gì đưa khuôn mặt? Bạn sẽ thích nó, bạn sẽ ngạc nhiên hoặc bạn sẽ không thích bất cứ điều gì ...