Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giải cứu công chúa trong lâu đài được tổ chức bằng cách đối tất cả các loại quái vật. Mua thanh kiếm mới và giáp với số tiền bạn nhận được.