Scania Driver

Đang tải trò chơi...
Dẫn trong giai đoạn đầu sau khi một chiếc xe tải và xe buýt tôn trọng tốc độ của việc theo dõi và kiểm soát tiết kiệm xăng và xe thiệt hại. Xử lý nó bằng cách sử dụng các phím mũi tên.