SB Checkers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điện thoại của bạn và bạn sẽ có được cùng?, kiểm tra khả năng thanh toán của họ làm cho đối thủ của bạn vào một trò chơi của cờ. Nếu không cho phép bạn giành chiến thắng, thiết bị thay đổi.