saving niimo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Niimo giúp tiết kiệm các mạng lưới tàu. Tránh những trở ngại, cho nó nhấn vào nút chuột trái để đi lên và xuống một cách nhanh chóng nếu lỏng lẻo. Một số potions bạn nhận được sẽ làm cho nhỏ và sẽ được dễ dàng hơn để tiếp tục.