Saves the World

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người ngoài hành tinh đã bị phá hủy trái đất nhưng đã được bạn và chiếc xe đạp của bạn để hoàn thành chúng, và do đó thế giới sẽ như nó được.