Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ba người bạn yêu những con cá voi và bạn phải chọn các hình bạn thích nhất cho mỗi người.