Save the Fallen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu các binh sĩ bị thương và mang chúng đến các trại cứu hộ để chăm sóc bản thân. Tránh những quả bom hoặc dispáralas do đó bạn không đạt.