Save The Dodos

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lưu các loài chim nền tảng thân thiện với di chuyển lên và xuống hoặc sang một bên để mang chúng đến cửa thoát hiểm để lồng hoặc tránh các mối nguy hiểm.