Save Princess Minnie

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mà các trò chơi Pacman diễn viên Mickey Mouse và các nhân vật Disney khác. Mặc quần áo lên người lính ngự lâm. Đó là thực tế và bạn có nó ở đây.